Tanzania Safari

7 Days Tanzania Adventure Safari

This 7 days Tanzania safari tours, you will visit Lake Manyara, Serengeti, Ngorongoro and Tarangire

Price $1600

4 DAYS ZANZIBAR BEACH HOLIDAY

This 4 Days Zanzibar beach Holiday will be the best deal to Relax, discover and explore the Best of Zanzibar

Price $1600

tanzania safari tours

5 Days Tanzania Wildlife Safari – Shalom Safaris

This 5 Days Tanzania Safari tours ,you will visit Lake Manyara, Serengeti and Ngorongoro, but the Large

Price $4600

6-Day Arusha, Tarangire, Manyara, Serengeti & Ngorongoro

During this safari you will discover and explore national parks in Northern

Price $2100

6-Day Tanzania Wildlife Safari & Zanzibar Beach Holiday

Tanzania wildlife safaris is an excellent wildlife viewing. There are three different safari circuits

Price $2340

8-Day Serengeti Safaris & Zanzibar Extension

8-Day  Serengeti Safaris & Zanzibar Extension This is one of our most popular tours as it allows you to spend

Price $2835